032 2 24 17 17
დეტალური ძებნა
გაფილტვრა
პროექტი
სადარბაზო
სართული
ბინა
ფართი
ფასი
X
სესხის პროცენტი (%)
თანამონაწილეობა (%)
ვადა (თვე)
ბინის თანხა
სესხის ოდენობა (თანხა)
თანამონაწილეობა (თანხა)
თვეში გადასახადი (თანხა)
დათვლა
აქსისი იპოდრომთან 3
პროექტის აღწერა
დაგეგმარება (3D რენდერი)
გადახდის პირობები
ადგილმდებარეობა
აქსისი ჭავჭავაძის 49
პროექტის აღწერა
დაგეგმარება (3D რენდერი)
გადახდის პირობები
ადგილმდებარეობა
აქსისი იპოდრომთან
პროექტის აღწერა
დაგეგმარება (3D რენდერი)
გადახდის პირობები
ადგილმდებარეობა
აქსისი დიდუბეში
პროექტის აღწერა
დაგეგმარება (3D რენდერი)
გადახდის პირობები
ადგილმდებარეობა
აქსისი ჭავჭავაძის 75
პროექტის აღწერა
დაგეგმარება (3D რენდერი)
გადახდის პირობები
ადგილმდებარეობა
აქსისი აბაშიძეზე
პროექტის აღწერა
დაგეგმარება (3D რენდერი)
გადახდის პირობები
ადგილმდებარეობა
აქსის პალასი საირმეზე
პროექტის აღწერა
დაგეგმარება (3D რენდერი)
გადახდის პირობები
ადგილმდებარეობა
აქსის პალასი 2
პროექტის აღწერა
დაგეგმარება (3D რენდერი)
გადახდის პირობები
ადგილმდებარეობა
აქსის პალასი 1
პროექტის აღწერა
დაგეგმარება (3D რენდერი)
გადახდის პირობები
ადგილმდებარეობა
გაგზავნა
მთავარი ოფისი
მის: ალ. ყაზბეგის N24
ტელ: (+995) 32 2 24 17 17
ელ.ფოსტა: info@axis.ge